Verschil tussen atoommassa en massagetal

De atoommassa en het massagetal zijn ongeveer gelijk aan elkaar. Het massagetal is de som van protonen en neutronen in de kern. De atoommassa is het getal dat je gebruikt bij chemische berekeningen. De atoommassa is de gemiddelde massa van de isotopen van het element. Een element heeft bijna altijd meerdere isotopen.

Even een voorbeeldje. Broom bestaat uit ongeveer 50% isotopen met massagetal 79 en en 50 isotopen met massagetal 81. De atoommassa van het element wordt daardoor 80u maar het massagetal kan variëren afhankelijk van welk isotoop ze het massagetal vragen.