Chemisch rekenen

We hebben 25 oefeningen binnen het onderwerp chemisch rekenen over onderstaande studysheets.
Begin oefensessie!
Trainingssheet

Dichtheid

De dichtheid van een stof wordt gegeven door volgende vergelijking: \(\rho = \frac{m}{V} \left [ … Vervolgd