Wet van Lenz

De wet van Lenz stelt dat de zin van een inductiestroom steeds tegengesteld is aan de verandering waardoor hij ontstaat.
Als de magnetische flux in een spoel toeneemt, dan is de zin van de geïnduceerde magnetische inductie \(\vec{B_{i}}\) tegengesteld aan die van \(\vec{B}\). Als de magnetische flux in een spoel afneemt, dan is de zin van de geïnduceerde magnetische inductie gelijk aan die van \(\vec{B}\).
Als de zin van de de geïnduceerde magnetische inductie gekend is, kan de zin van de inductiestroom bepalen met de tweede rechterhandregel.