Wet van Dalton

De wet van Dalton beschrijft een mengsel van ideale gassen. Neem aan dat elk gas i een volume V_{i} inneemt en een druk p_{i} uitoefent op zijn omgeving.

Mengen van al deze gassen, indien ze onderling geen chemische reacties aangaan, resulteert in een totaal volume V:

\begin{eqnarray*}
V = V_{1} + V_{2} + … + V_{n}
\end{eqnarray*}

De wet van Dalton berekent dan de totale druk p van het ideale gasmengsel:

\begin{eqnarray*}
p = \frac{p_{1}\cdot V_{1} + p_{2}\cdot V_{2} + … + p_{n}\cdot V_{n}}{V}
\end{eqnarray*}