Warmtehoeveelheid en soortelijke warmtecapaciteit

  • Warmtehoeveelheid:

De warmtehoeveelheid wordt vaak met het symbool Q aangeduid en is de hoeveelheid energie die overgaat van een lichaam op hogere temperatuur naar een lichaam op lagere temperatuur. Dit gaat door totdat beide lichamen dezelfde temperatuur hebben. Deze temperatuur wordt de evenwichtstemperatuur genoemd.

Eenheid van warmtehoeveelheid Q: joulen (J).

  • Soortelijke warmtecapaciteit:

Als een lichaam met een massa m een temperatuursverandering \(\Delta T\) ondergaat, dan wordt de uitgewisselde warmtehoeveelheid Q gegeven door volgende vergelijking:
\begin{eqnarray*}
Q = c \cdot m \cdot \Delta T
\end{eqnarray*}
met c een constante die afhankelijk is van het soort stof. Dit noemt men de soortelijke of specifieke warmtecapaciteit van die stof.
Eenheid van soortelijke warmtecapaciteit c: \(\frac{J}{kg \cdot K}\)