Verband tussen gemiddelde relatieve atoommassa en isotoopsamenstelling

De gemiddelde relatieve atoommassa \(A_{r}\) van een element X is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de verschillende isotopen van dat element. Om dit gemiddelde te berekenen moet men dus rekening houden met het procentueel voorkomen in de natuur van de verschillende isotopen van element X.

 

Neem lithium als een voorbeeld. Lithium komt in de natuur voor onder twee isotopen, \(^{6}_{3}Li\) en \(^{7}_{3}Li\). Hun respectievelijke atoommassa’s zijn \(m_{f}(^{6}_{3}Li) = 6.02\) en \(m_{f}(^{7}_{3}Li) = 7.06\)

 

Hun procentueel voorkomen, ook wel de isotopenabundantie genoemd, is gelijk aan:

\(^{6}_{3}Li: 7.5\%\)

\(^{7}_{3}Li: 92.5\%\)

 

De gemiddelde relatieve atoommassa kan dan als volgt berekend worden:

\(A_{r} = (m_{f}(^{6}_{3}Li)\cdot \%(^{6}_{3}Li)) + (m_{f}(^{7}_{3}Li)\cdot \%(^{7}_{3}Li))\)

\(= (6.02\cdot 0.075) + (7.06\cdot 0.925)\)

\(= 6.98\)