Uitdrukking van zuur- en basesterkte

  •  \(K_{z}\) en \(K_{b}\)

Zuurconstante \(K_{z} \)

Algemene reactie van zuur Z met water:

\begin{eqnarray*}
Z + H_{2}O \Leftrightarrow B +  H_{3}O^{+}
\end{eqnarray*}

De zuurconstante berekenen:
\begin{eqnarray*}
K_{z} = \frac{\left [ B \right ]\left [ H_{3}O^{+} \right ]}{\left [ Z \right ]}
\end{eqnarray*}

Hoe groter \(K_{z}\), hoe sterker het zuur.
Een ander getal dat gedefinieerd wordt is \(pK_{z} =\ – log(K_{z})\)

Baseconstante \(K_{b}\)
Algemene reactie van een base B met water:
\begin{eqnarray*}
B + H_{2}O \Leftrightarrow Z +  OH^{-}
\end{eqnarray*}

De baseconstante berekenen:
\begin{eqnarray*}
K_{b} = \frac{\left [ Z \right ]\left [ OH^{-} \right ]}{\left [ B \right ]}
\end{eqnarray*}

Hoe groter \(K_{b}\),  hoe sterker de base.
Een ander getal dat gedefinieerd wordt is \(pK_{b} =\ – log(K_{b})\)

Verband tussen \(K_{z}\) en  \(K_{b}\)

In éénzelfde zuur -base systeem geldt:
\begin{eqnarray*}
K_{z} \cdot K_{b} = K_{w} = 10^{-14}
\end{eqnarray*}