Sterke/zwakke zuren en basen

Het verschil tussen sterke zuren en basen en zwakke zuren en basen is dat we bij de sterke zuren en basen een aflopende reactie hebben en bij de zwakke zuren en basen een evenwichtsreactie.

Enkele sterke zuren: \(HCl , \ HNO_{3},\  H_{2}SO_{4},\  HBr ,\  HI , \ HClO_{3},\  HClO_{4}\)
Enkele sterke basen: \(LiOH ,\  NaOH , \ KOH ,\ RbOH, \ Ca(OH)_{2},\  Sr(OH)_{2}, \ Ba(OH)_{2}, \ CsOH\)