Stelsels vergelijkingen van de eerste graad met hoogstens drie onbekenden

Onderstaand worden verschillende methoden besproken voor het oplossen van stelsels van vergelijkingen met hoogstens drie onbekenden. Ten eerste wordt de gelijkstellingsmethode besproken en daarna de substitutie -en combinatiemethode. In de videoles bekijken we ook hoe we aan de hand van een matrix het stelsel kunnen oplossen. Dit wordt meestal gebruikt bij stelsels die meer dan 2 onbekenden bevatten. Hiervoor gebruiken we de methode van Gauss die ook beter bekend staat als de spilmethode.

Gelijkstellingsmethode
\begin{matrix}
-x &-y &= 33 \\
-y & +7x &= 45
\end{matrix}
We zetten één van de veranderlijken in beide vergelijkingen apart:
\begin{matrix}
-x &-33 &= y \\
7x & -45 &= y
\end{matrix}
We stellen de twee vergelijkingen aan elkaar gelijk:
\begin{matrix}
-x -33 &=& 7x -45 \\
&\Updownarrow&\\
-33 +45 &=& 7x + x \\
&\Updownarrow&\\
12 &=& 8x \\
&\Updownarrow&\\
x &=& \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \\
\end{matrix}
We berekenen y door x terug in te vullen in één van bovenstaande vergelijkingen:
\begin{matrix}
y &=& 7x -45\\
&\Updownarrow&\\
y &=& 7 \cdot \frac{3}{2} – 45 \\
&\Updownarrow&\\
y &=& \frac{21}{2}-\frac{90}{2} \\
&\Updownarrow&\\
y &=& -\frac{69}{2}\\
\end{matrix}

Substitutiemethode
\begin{matrix}
-x &-y &= 33 \\
-y & +7x &= 45
\end{matrix}
We zetten één van de veranderlijken in één vergelijking apart:
\begin{matrix}
-x &-33 &= y \\
-y & +7x &= 45
\end{matrix}
We vullen de ene vergelijking in in de andere vergelijking:
\begin{matrix}
x +33 & +7x &= 45 \\
&\Updownarrow&\\
7x + x &=& 45 – 33 \\
&\Updownarrow&\\
8x &=& 12 \\
&\Updownarrow&\\
x &=& \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \\
\end{matrix}
We vullen x terug in, in de vergelijking van y en berekenen y:
\begin{matrix}
-x -33 = y \\
y = -\frac{3}{2}-33 = -\frac{3}{2}-\frac{66}{2} = -\frac{69}{2}
\end{matrix}

Combinatiemethode
\begin{matrix}
-x &-y &= 33 \\
-y & +7x &= 45
\end{matrix}
We doen de bovenste vergelijking maal -1 zodat de coëfficiënten van y tegengesteld zijn:
\begin{matrix}
x &+ y &= -33 \\
7x & -y &= 45
\end{matrix}
We tellen de onderste en bovenste vergelijking met elkaar op:
\begin{matrix}
x + 7x + y + -y &=& -33 + 45 \\
&\Updownarrow&\\
8x &=& 12 \\
&\Updownarrow&\\
x &=& \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \\
\end{matrix}
We berekenen y door x terug in te vullen in één van bovenstaande vergelijkingen:
\begin{matrix}
y &=& 7x -45\\
&\Updownarrow&\\
y &=& 7 \cdot \frac{3}{2} – 45 \\
&\Updownarrow&\\
y &=& \frac{21}{2}-\frac{90}{2} \\
&\Updownarrow&\\
y &=& -\frac{69}{2}\\
\end{matrix}