Sigma (σ)- en pi (∏)-binding

Wanneer men een covalente binding beschouwd als het overlappen van orbitalen ontstaat er een molecuulorbitaal. Als deze frontaal overlappen ontstaat er een \(\sigma\) -binding. Dit is een enkelvoudige binding. Bij meervoudige bindingen kunnen alleen in de eerste binding de orbitalen frontaal overlappen. De tweede en derde binding ontstaan door zijdelingse overlapping van de p -orbitalen. In dat geval spreekt men van een \(\pi\) -binding.