Serieschakeling, parallelschakeling en gemengde schakeling: stroom, spanning en vermogensverdeling

Elektrisch vermogen:
\begin{eqnarray*}
P = U \cdot I = \frac{U^{2}}{R} = I^{2} \cdot R
\end{eqnarray*}

De vermogensverdeling in een elektrische kring kan men dus bepalen aan de hand van bovenstaande vergelijkingen.

Voor een correcte stroom en spanningsverdeling te berekenen moet men een onderscheid maken tussen een serie -of parallelschakeling:

Serieschakeling
De stroomsterkte is overal gelijk in de kring:
\begin{eqnarray*}
I = I_{1} = I_{2} = I_{3}
\end{eqnarray*}
De spanning over alle weerstanden samen is gelijk aan de som van de spanningen over de afzonderlijke weerstanden:
\begin{eqnarray*}
U = U_{1} + U_{2} + U_{3}
\end{eqnarray*}

serieschakeling

Parallelschakeling
De spanning over elke weerstand in de parallelschaking is gelijk aan de spanning van de bron:
\begin{eqnarray*}
U_{1} = U_{2} = U_{3} = U
\end{eqnarray*}
De hoofdstroom is gelijk aan de som van de takstromen:
\begin{eqnarray*}
I = I_{1} + I_{2} + I_{3}
\end{eqnarray*}

parallelschakeling