Mengsels, verbindingen, enkelvoudige stoffen, elementen

Met materie bedoelt men alles dat massa heeft. Ze bestaat uit verschillende stoffen of elementen, die gekenmerkt worden door hun stofeigenschappen.

 

Vaak komen stoffen niet alleen voor, ze zijn gemengd met andere stoffen. Dit mengsel wordt gekenmerkt door de verhouding van zijn componenten.

 

Wanneer een stof enkel opgebouwd is uit identieke deeltjes, noemen we ze een zuivere stof.

 

Als de zuivere stof bovendien slechts uit 1 atoomsoort bestaat spreken we van een enkelvoudige stof. Enkele voorbeelden zijn de edelgassen (waar elk atoom een afzonderlijk deeltje is), moleculaire gassen (waar elke molecule een deeltje is: \(O_{2}\)) en sommige metaal-en koolstofroosters (zoals het diamant- en grafietrooster).

 

Samengestelde stoffen zijn dan stoffen die meer dan 1 atoomsoort bevatten Tussen de verschillende atoomsoorten zijn er chemische verbindingen, die de stof bij elkaar houden. Ook hier zijn er verschillende soorten. Sommige, zoals keukenzout NaCl, rangschikken zich in roosters. Andere zijn opgebouwd uit moleculen, zoals water (\(H_{2}O\)).