Magnetische inductie bij een rechte stroomvoerende geleider

De grootte van de magnetische inductie bij een rechtlijnige geleider wordt gegeven door:

\begin{eqnarray*}
B = \mu \frac{I}{2 \pi r}
\end{eqnarray*}

Hier is I de stroom doorheen de geleider, r de afstand van het punt p tot de geleider en \(\mu\) de magnetische permeabiliteit van het middenstof. In vacuĆ¼m geldt er dat \(\mu = \mu_{0} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}\).

magnetische-inductie-rond-rechte-geleider