Magnetische flux en magnetische inductie bij een stroomvoerende spoel

De magnetische inductie in een spoel is homogeen. Dit blijkt uit de formule.

\begin{eqnarray*}
B = \mu \frac{I\cdot N}{l}
\end{eqnarray*}

De magnetische inductie is dus onafhankelijk van de positie in de spoel. Ze wordt enkel bepaald door het aantal windingen N en de lengte l van de spoel. Ook de stroomsterkte I speelt een rol.

solenoïde

De formules voor de magnetische flux \(\phi\) zijn enkel geldig als het magnetisch veld homogeen is. De magnetische inductie \(\vec{B}\) moet dus constant zijn. Dit is het geval voor de binnenkant van een spoel. De magnetische flux door een solenoïde kan dan berekend worden door onderstaande formule.

\begin{eqnarray*}
\phi_{N} = N\cdot \phi = N \cdot B \cdot A
\end{eqnarray*}

Hierin is N het aantal windingen, A de oppervlakte van een enkele winding en B de grootte van de magnetische inductie doorheen de spoel. De eenheid van de magnetische flux is weber (Wb): \(Wb = Tm^{2}\).