Magnetisch veld rond een rechte stroomvoerende geleider

De veldlijnen liggen in vlakken die loodrecht staan op de stroomrichting. Ze vormen concentrische cirkels.

 

3.4-Magnetic Field Straight Wire

Om de zin van de veldlijnen te bepalen moet je de rechterhandregel toepassen. Laat je rechterduim in de zin van de stroom wijzen. Je vingers geven dan de zin van de veldlijnen aan.

elektrisch-veld-rondom-stroomvoerende-geleider