Het schrijven van Lewisformules

Stappenplan:

Stap 1: plaats de gegeven elementen zo symmetrisch mogelijk langs elkaar.
Stap 2: Plaats door middel van stippen (ongepaarde elektronen) en strepen (elektonenparen) de valentie -elektronen van elk atoom.
Stap 3: Gebruik de ongepaarde elektronen om gewone covalente bindingen te vormen.
Stap 4: Gebruik de vrije elektronenparen om datief covalente bindingen te vormen.
Stap 5: Controleer of elk element het juiste aantal valentie -elektronen heeft (8 maar voor H slechts 2)