Lenzen: soorten

Een lens is een deel van een doorzichtige middenstof. Ze is begrensd door een bolkap en een plat vlak of door twee bolkappen.

Er zijn twee soorten lenzen. De eerste soort zijn de bolle of convexe lenzen. Hier is het midden dikker dan de randen. De tweede soort zijn de holle of concave randen. Hier is het midden dunner dan de randen.

soorten lenzen