Laplacekracht: kracht op een stroomvoerende geleider

De Laplacekracht is de kracht die een stroomvoerende geleider met stroom I en lengte l ondervindt in een magnetisch veld. Het aangrijpingspunt van de kracht ligt op de draad zelf. De richting staat loodrecht op het vlak gevormd door de veldlijnen en de geleider. Door middel van de derde rechterhandregel kan de zin van de kracht worden bepaald. De wijsvinger moet in de zin van de stroom wijzen en de overige vingers in de zin van de veldlijnen. De duim wijst dan in de zin van de Lorentzkracht. De grootte van de Lorentzkracht kan als volgt berekend worden.

\begin{eqnarray*}
F = B\cdot I\cdot l\cdot \sin{\alpha}
\end{eqnarray*}

Hier is \(\alpha\) de hoek tussen \(\vec{B}\) en de geleider. De kracht zal het grootst zijn als \(\alpha = 90°\). De geleider staat dus loodrecht op \(\vec{B}\). Als beide evenwijdig zijn is de grootte van de kracht gelijk aan 0.

3.3-Lorentz Force