Karakteristieken van een covalente en een ionbinding, van intermoleculaire krachten tot intramoleculaire krachten

Covalente binding

Een covalente binding is een binding tussen twee niet-metalen waarbij er een valentie-elektronenpaar gemeenschappelijk gesteld wordt.

  • Gewone covalente binding

Bij een gewone covalente binding stelt elk atoom evenveel ongepaarde elektronen ter beschikking. Zo wordt het bindend paar gevormd. Er zijn drie soorten te onderscheiden:

De enkelvoudige binding: één gemeenschappelijk elektronenpaar:

   covalentebindingc

De dubbele binding: twee gemeenschappelijke elektronenparen:

 covalentebindingf

De drievoudige binding: drie gemeenschappelijke elektronenparen:

covalentebindingd

  • Covalente binding van het donor -acceptortype

Datief covalente binding

Wanneer het gemeenschappelijk elektronenpaar door slechts één element geleverd wordt spreken we van een datief covalente binding. De donor stelt het vrije elektronenpaar ter beschikking en heeft de kleinste EN -waarde. De acceptor aanvaardt het vrije elektronenpaar en heeft de grootste EN -waarde.

Coördinatie -covalente binding

Bij een coördinatie -covalente binding wordt het gemeenschappelijk elektronenpaar door slechts één element geleverd maar de donor heeft in dit geval de grootste EN -waarde.

Ionbinding

Een ionbinding is een binding tussen een metaal en een niet-metaal. Het bindend elektronenpaar wordt volledig overgedragen aan het atoom met de grootste elektronegatieve waarde, het niet-metaal. Er ontstaan ionen, die tegengesteld geladen zijn. Ze trekken elkaar dus aan. Soms kunnen deze ionen zich in een rooster ordenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij NaCl.

 

bindingstype apolair covalente binding polair covalente binding ionenbinding
bindende atomen identieke niet -metalen verschillende niet -metalen niet-metaal en een metaal
\(\Delta\)EN -waarde 0 <1,66 > 1,66
polariteit laag hoger > hoogst
voorbeeld O2 HCl NACl

 

Inter -en intramoleculaire krachten
Intramoleculaire krachten zijn de krachten die de molecule samenhouden. Deze krachten zijn:

  • de covalente binding
  • de ionbinding

Intermoleculaire krachten zijn de krachten tussen de verschillende moleculen. Deze krachten zijn:

  • de vanderwaalskrachten

Vanderwaalskrachten zijn alle aantrekkings -of afstotende krachten tussen moleculen anders dan deze ten gevolge van covalente bindingen of elektrostatische interactie van ionen.  Ze omvatten:

  1. krachten tussen permanente dipolen;
  2. kracht tussen een permanente dipool en een geïnduceerde dipool;
  3. krachten tussen twee geïnduceerde dipolen.

 

  • dipool-dipoolkrachten

Dipool -dipoolkrachten zijn elektrostatische interacties tussen permanente dipolen in moleculen. Door deze interacties worden moleculen opgelijnd. Een voorbeeld is de interactie tussen HCl moleculen. De positieve kant van een polair molecule zal de negatieve kant van het andere molecule aantrekken en de positie beïnvloeden.

dipool-dipoolkrachten

 

  • waterstofbruggen

Een niet -covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom en een naburig waterstofatoom wat ook gebonden is aan een ander sterk elektronegatief atoom wordt een waterstofbrug genoemd.

waterstofbruggen