Karakteristieke vervalprocessen van alfa-, bèta-en gammastraling

\(\alpha-\)straling
Bij het uitzenden van een \(\alpha -\)deeltje vermindert het atoomnummer met twee eenheden, het massagetal met vier eenheden. We bekomen een ander element (transmutatie):
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X \rightarrow _{Z-2}^{A-4} X’ + _{2}^{4} He
\end{eqnarray*}
of
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X \rightarrow _{Z-2}^{A-4} X’ + \alpha
\end{eqnarray*}

\(\beta^{-}-\) straling
Bij het uitzenden van een \(\beta^-\) -deeltje vermeerdert het atoomnummer met één eenheid, het massagetal blijft onveranderd. We bekomen hier een ander element (transmutatie):
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X \rightarrow _{Z+1}^{A} X’ + _{-1}^{0} e
\end{eqnarray*}
of
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X \rightarrow _{Z+1}^{A} X’ + \beta^-
\end{eqnarray*}

\(\beta^{+}-\)straling
Bij het uitzenden van een \(\beta^+\) -deeltje vermindert het atoomnummer met één eenheid, het massagetal blijft onveranderd. We bekomen hier een ander element (transmutatie):
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X \rightarrow _{Z-1}^{A} X’ + _{1}^{0} e
\end{eqnarray*}
of
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X \rightarrow _{Z-1}^{A} X’ + \beta^+
\end{eqnarray*}

\(\gamma-\)straling
Bij het uitzenden van \(\gamma -\)stralen blijven atoomnummer en massagetal ongewijzigd. Een metastabiele (onstabiele) kern wordt aangeduid met een m naast het massagetal.