Isotopen en hun voorstellingen

Isotopen zijn atomen die behoren tot dezelfde atoomsoort (dus met hetzelfde atoomnummer) maar met een verschillend massagetal. Ze verschillen van elkaar door het aantal neutronen.

Het massagetal A = som van het aantal protonen en neutronen.

 

Voorbeelden:

 

  • \(_{6}^{12}\textrm{C}\) bevat 6 protonen, 6 elektronen en 6 neutronen;
  • \(_{6}^{13}\textrm{C}\) bevat 6 protonen, 6 elektronen en 7 neutronen;