Ionisatie van water

Water kan zowel als een zuur of als een base optreden. De auto -ionisatiereactie ziet er als volgt uit:

\begin{eqnarray*}
H_{2}O \ (zuur) \ + H_{2}O\ (base) \ \leftrightarrows OH^{-} \ (geconjugeerde \ base) \ + H_{3}O^{+} \ (geconjugeerd \ zuur) \
\end{eqnarray*}

Wanneer men de hydroxide -ionenconcentratie vermenigvuldigd met de concentratie aan hydroxonium -ionenconcentratie komt men een constante uit namelijk de waterconstante \(K_w\).
\begin{eqnarray*}
K_w = [H_{3}O^{+}] \cdot [OH^{-}] = 10^{-14}
\end{eqnarray*}