Invloed van concentratie, druk, energie en katalysator

In je achterhoofd houden:

Een invloed doet het chemisch evenwicht verschuiven zodanig dat deze invloed wordt tegengewerkt (dit is het principe van Le Ch√Ętelier).
Stijgende concentratie van een van de stoffen, evenwicht verschuift naar andere kant.
Dalende concentratie van een van de stoffen, evenwicht verschuift naar kant van de dalende stofconcentratie.

Dalende druk (of stijgend volume), evenwicht verschuift naar kant met grootste aantal deeltjes.
Stijgende druk (of dalend volume), evenwicht verschuift naar kant met kleinste aantal deeltjes.

Stijgende energie (temperatuur), evenwicht verschuift naar endotherme kant van de reactie.
Dalende energie (temperatuur), evenwicht verschuift naar exotherme kant van de reactie.

Een katalysator stelt het evenwicht sneller in, maar zal het evenwicht echter niet doen verschuiven.