Goniometrisch functievoorschrift bepalen

Vorm goniometrische functie:

\begin{eqnarray*}
y = a \cdot sin(b(x-c)) + d
\end{eqnarray*}
 

sinusfunctie voor bij theorieblad

Betekenis van de parameters a, b c en d:

  • De verticale verschuiving d = gemiddelde van de maximum -en minimumfunctiewaarde. De rechte y = d is dan de midden -as.
  • De amplitude a is het verschil tussen de maximumfunctiewaarde en d.
  • De periode is steeds op de grafiek te bepalen. Dit is de afstand tussen 2 punten waarbij de herhaling van de functie opnieuw begint. Eens men de periode heeft kan men via de formule (\(periode = \frac{2\pi}{b}\)) b berekenen.
  • De horizontale verschuiving c is steeds op de grafiek te bepalen. Teken een originele functie (op bovenstaande tekening in de grijze stippellijn) en lees de afstand tussen de 2 toppen af.