Gebruik van indicatoren bij zuur-basentitraties

Een zuur -base indicator is een organische verbinding. Wanneer men de indicator in een waterige oplossing brengt is de kleur afhankelijk van de pH van deze oplossing. Met deze indicatoren krijgt men dus een idee van de onder -en bovengrens voor de pH -waarde van een oplossing.

Zuur -base indicatoren zijn zwakke organische zuren waarvan de geconjungeerde base \(In^{-}\) een andere kleur heeft dan het zuur \(HIn\).
\begin{eqnarray*}
HIn \ (kleur A) + H_{2}O \leftrightarrows H_{3}O^{+} + In^{-} \ (kleur B)
\end{eqnarray*}
zuurbase indicatoren