Foto-elektrisch effect, fotonen

Het foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen, die niet zo sterk gebonden zijn aan een atoom, loskomen nadat ze voldoende energie opnamen van een invallende lichtgolf. Een lichtgolf bestaat uit deeltjes en deze noemen we fotonen. Wanneer de lichtgolf invalt op een materiaal nemen de elektronen de energie op van de fotonen. Als deze energie -opname voldoende hoog is, kunnen ze dan loskomen uit het materiaal. Een elektron dat losgekomen is onder invloed van fotonen noemen we een foto -elektron.

foto-elektrisch-effect