Elektronegativiteit en polariteit van een binding

Elektronegativiteit


De elektronegatieve waarde (EN -waarde) van een atoom is de relatieve waarde voor de aantrekkingskracht die een gebonden atoom uitoefent op de bindingselektronen.

Polariteit van een binding

Twee atomen die een binding met elkaar aangaan hebben, hebben elk een EN -waarde. Een verschil in EN-waarde doet de bindingselektronen lichtjes verschuiven naar het element met de grootste EN -waarde. Hierdoor ontstaat er een positieve en een negatieve pool. Het element dat de elektronen het meest naar zich toetrekt wordt negatief. Dit noemt men een polaire binding. Indien de EN -waarde van beide elementen gelijk is, dit is zo bij identieke atomen, ontstaan er geen polen. Dit noemt men een apolaire binding.

Polaire binding: H2O met EN(H) = 2,1 en EN(O) = 3,5.

Apolaire binding: Br2 met EN(Br) = 3.