De pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide- ionen

Het verband tussen de pH van een oplossing en het aantal oxonium -ionen is het volgende:

\begin{eqnarray*}
pH = -log{[H_{3}O^{+} ]}=-log{[H^{+} ]}
\end{eqnarray*}

Een verband tussen de pH van een oplossing en het aantal hydroxide -ionen kan men door middel van de \(K_w\) bekomen:

\begin{eqnarray*}
K_w = [H_{3}O^{+} ] \cdot [OH^{-}]
\end{eqnarray*}

Nu kan men de pH schrijven in functie van het aantal hydroxide -ionen:

\begin{eqnarray*}
pH = -log{[H_{3}O^{+} ]}=-log{\frac{K_w}{[OH^{-}]}}
\end{eqnarray*}