Verband tussen koolstofverbindingen en enkele begrippen

Verbindingen die enkel uit koolstof en waterstof zijn opgebouwd noemen we koolwaterstoffen. Een koolwaterstof kan vier gewonen covalente bindingen aangaan. Hiervoor zijn vier ongepaarde valentie -elektronen nodig. Wanneer we de elektronenconfiguratie van een C atoom bekijken zijn er 2 elektronen in het 1s orbitaal, 2 elektronen in het 2s orbitaal en 2 elektronen in het 2p orbitaal. Door promotie verschuift een 2s -elektron naar een leeg 2p -orbitaal. Dit heet promotie.

\begin{eqnarray*}
1s^{2} \ 2s^{2} \ 2p^{2} \rightarrow 1s^{2} \ 2s^{1} \ 2p^{3}
\end{eqnarray*}

• verband tussen koolstofverbindingen en de begrippen lineair, vertakt, cyclisch, verzadigd,onverzadigd, aromaten, functionele groepen, structuur- en stereo-isomerie
1. Acyclische koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen die een open keten vormen noemen we acyclische koolwaterstoffen.

  • Alkanen

Acyclische koolwaterstoffen waar enkel verzadigde bindingen in voorkomen d.w.z. dat er enkel enkelvoudige bindingen aanwezig zijn noemen we alkanen.

Naamgeving

De naamgeving hangt af van het aantal koolstofatomen die in de keten aanwezig zijn en hieraan wordt de uitgang -aan toegevoegd.

 

CH4 CH4 methaan
C2H6 CH3CH3 ethaan
C3H8 CH3CH2CH3 propaan
C4H10 CH3CH2CH2CH3 butaan
C5H12 CH3CH2CH2CH2CH3 pentaan
C6H14 CH3(CH2)4CH3 hexaan
C7H16 CH3(CH2)5CH3 heptaan
C8H18 CH3(CH2)6CH3 octaan
C9H20 CH3(CH2)7CH3 nonaan
C10H22 CH3(CH2)8CH3 decaan

Brutoformule:

CnH2n+2

Alkylgroep

Een alkylgroep is een alkaan met een waterstof minder (CnH2n+1)

Lineair

Wanneer een keten onvertakt is noemen we deze lineair.

Vertakte keten

Bij een vertakte keten nemen we de naam van de langste keten en vermelden we de naam en positie van de alkylgroep. We proberen de nummering zo laag mogelijk te houden.

e19a234466d4738618441f82356b2ce7

  • Alkenen

Koolwaterstoffen met dubbele bindingen noemen we alkenen. Het zijn onverzadigde koolwaterstoffen.

Naamgeving

Het voorvoegsel dat het aantal koolstofatomen aangeeft, gevolgd door de uitgang -een. Door middel van nummering dient de positie van de dubbele binding te worden aangegeven.

  • Alkynen

2. Cyclische koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen die een ring i.p.v een keten vormen noemen we cyclische koolwaterstoffen.

Naamgeving

cyclo + naamgeving afhankelijk van aantal koolstofatomen

Voorbeelden

de belangrijkste stofklassen -cyclischekwsa de belangrijkste stofklassen -cyclische kws

 

3. Aromatische koolwaterstoffen

Aromatische koolwaterstoffen zijn opgebouwd uit benzeenring(en) \(C_{6}H_{6}\)

de belangrijkste stofklassen -benzeen4. Isomerie

Moleculen die eenzelfde brutoformule maar een verschillende configuratie (stereo -isomeren) of structuur (structuurisomeren) noemen we isomeren.

Structuurisomeren:
– Ketenisomerie
– Plaatsisomerie
– functionele groepsisomerie

Stereo -isomeren:

– Cis -transisomerie
– Optische isomerie