De belangrijkste stofklassen in de koolstofchemie

Koolstofverbindingen met een karakteristieke groep

  • Alcoholen

Een hydroxylgroep vervangt één waterstof in de keten.

Naamgeving: alkanol

alcohol

 

 

 

 

 

  • Ethers (alkoxyalkanen)

De karakteristieke groep O koppelt zich tussen twee koolstofatomen

Naamgeving: de kleinste R-O -groep als alkoxy + de overblijvende keten. Bij meerdere mogelijkheden moet je de kleinste nummering hanteren.

ether

 

  • Aldehyden (alkanalen)

De karakteristieke groep O vervangt 2 waterstofatomen op het koolstofatoom.

Naamgeving: alkanal

aldehyde

 

 

 

  • Ketonen (alkanonen)

De karakteristieke groep O vervangt twee waterstofatomen op een koolstofatoom in de keten.

Naamgeving: alkanon

ketonen

 

 

 

 

  • Carbonzuren

De karakteristieke groep is de carboxylgroep (-COOH).

Naamgeving: alkaanzuur.

carbonzuren

 

 

 

 

 

  • Esters

Naamgeving: naam alkylgroep R2 + stamnaam R1 -CH3 + oaat

esters

 

 

 

 

 

  • Amines

– primair amine

Naamgeving: alkaanamine

primair amine

 

 

 

– secundair amine

Naamgeving: N-alkylalkaanamine

 

secundair amine

 

 

 

– tertiair amine

Naamgeving: N,N-alkyl -alkylalkaanamine

tertiair amine

 

 

 

 

  • Halogeenalkanen

De karakteristieke groep is een halogeen (F,Cl, Br, I). Ze kunnen telkens één waterstofatoom vervangen.

Naamgeving: halogeenalkaan

halogeenalkaan