Onderscheid tussen een aflopende reactie en een evenwichtsreactie

Een aflopende reactie is een reactie die verloopt tot één van de reagentia is uitgeput. Hierbij gebruikt men dit symbool: \(\rightarrow\)

Een evenwichtsreactie is een reactie die niet aflopend (dus onvolledig) verloopt. Hierbij gebruikt men dit symbool: \(\rightleftharpoons\)

 

Evenwichtstoestand

Een chemische evenwichtsreactie leidt tot een toestand van gelijkblijvende concentratie van zowel de reagentia als reactieproducten; dit als gevolg van een gelijk geworden snelheid van heen -en weerreactie. Deze gelijke snelheid noemt men de evenwichtssnelheid. Voor de reactie \(aA + bB \rightleftharpoons cC + dD\) geldt:

\(v_{e} = k_{1}\cdot c_{A}\cdot c_{B} = k_{2}\cdot c_{A}\cdot c_{B}\)

(\(k_{1}\) en \(k_{2}\) zijn reactieconstanten)