De bolle lens: beeldvorming (grafisch)

Bij bolle lenzen wordt het beeld als volgt geconstrueerd. Stralen die evenwijdig met de hoofdas invallen op de lens, zullen na breking door het brandpunt gaan. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook: een straal die door het brandpunt invalt zal na breking evenwijdig met de hoofdas uittreden.

Er zijn 4 mogelijke gevallen:

  • Voorwerp staat op 2 brandpuntsafstanden van de lens:

Het beeld is dan reëel gezien het aan de andere kant van de lens ligt, omgekeerd gezien de pijl in de tegenovergestelde richting wijst en even groot gezien de pijl even groot is.

voorwerp=2f

  • Voorwerp staat meer dan 2 brandpuntsafstanden van de lens:

Het beeld is dan reëel gezien het aan de andere kant van de lens ligt, omgekeerd gezien de pijl in de tegenovergestelde richting wijst en verkleind gezien de pijl kleiner is.

voorwerp)2f

 

 

 

 

  • Voorwerp staat tussen 1 en 2 brandpuntsafstanden van de lens.

Het beeld is dan reëel gezien het aan de andere kant van de lens ligt, omgekeerd gezien de pijl in de tegenovergestelde richting wijst en vergroot gezien de pijl groter is.

beeldafstand5oplossing

  • Voorwerp staat op minder dan 1 brandpuntsafstand van de lens.

Het beeld is dan virtueel gezien het aan dezelfde kant van de lens ligt, rechtopstaand gezien de pijl in de dezelfde richting wijst en vergroot gezien de pijl groter is.

beeldafstand5oplossingecht