Begrip temperatuur, absolute temperatuur

De temperatuur t van een lichaam is een maatstaf voor de hoeveelheid warmte die er zich in dat lichaam bevindt. De eenheid van de temperatuur t is de graad Celsius, \(°C\). De temperatuurschaal werd zo gedefinieerd dat bij \(0°C\) water bevriest en kookt bij \(100°C\).

De absolute temperatuur T is gedefinieerd ten opzichte van het absolute nulpunt. De eenheid van T is kelvin, K. Het verband tussen t en T wordt weergegeven door:

\begin{eqnarray*}
t = T – 273
\end{eqnarray*}