Nieuwe Dojo Training Sheet: de celademhaling

De celademhaling kan verdeeld worden in drie grote stappen:

• Glycolyse
• De citroenzuurcyclus
• Oxidatieve fosforylatie

Deze stappen worden in detail besproken in de Dojo Training Sheet van de celademhaling.