Evenwichtsconstante: de concentratie van water wel of niet verwaarlozen?

Wanneer je bij een reactie de evenwichtsconstante moet berekenen moet je de concentraties rechts van de pijl delen door de concentraties links van de pijl en de coëfficiënt gebruiken als macht.

Voor de reactie \(aA + bB \rightleftharpoons cC + dD\) ziet er dit als volgt uit:

\(K_{c}=\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\left[C\right]^{c}\left[D\right]^{d} }{\left[A\right]^{a}\left[B\right]^{b}}\)

Wanneer mag je de concentratie van water verwaarlozen?

Vanaf het moment dat je water als een oplosmiddel gebruikt mag je de concentratie verwaarlozen voor de berekening van de evenwichtsconstante.

Hoe komt dit nu?
Als je water als oplosmiddel gebruikt is je concentratie van water enorm groot terwijl er maar een klein gedeelte reageert met je zuur of base wat je erin brengt en ga je dus geen relevante cijfers uitkomen voor je evenwichtsconstante.